Psicòleg Anorèxia

Convé distingir anorèxia nerviosa de símptoma anorèxic . Si bé l’ anorèxia nerviosa està considerada un trastorn de l’alimentació , el símptoma anorèxic no seria un trastorn pròpiament sinó un símptoma que pot estar associat a múltiples causes. És recomanable consultar un psicòleg especialista en trastorns de la conducta alimentària per valorar la situació i indicar el millor tractament per a l’anorèxia.

Psicòleg especialista en anorèxia

Una persona que pateix anorèxia nerviosa pot arribar a perdre un gran percentatge del pes: entre un 20 i un 50 per cent del seu pes habitual. En aquests casos, sol aparèixer una visió distorsionada del propi cos, podent arribar a veure’s contínuament amb excés de pes, encara que les evidències mostrin tot el contrari. Consultar un psicòleg especialista en anorèxia pot ser el primer pas per aconseguir la recuperació.

tratamiento anorexia

Psicòleg anorèxia Barcelona

És important que el tractament de l’anorèxia sigui individualitzat. Això és important si tenim en compte que no hi ha un únic tipus d’anorèxia nerviosa , però sobretot és important si tenim present que cada persona és diferent i manté una relació singular tant amb el menjar com amb la imatge corporal. El millor tractament per a l’anorèxia serà el que tingui en compte aquest punt, evitant qualsevol abordatge terapèutic que no sigui el del cas per cas.

Anorèxia nerviosa tractament

L’ anorèxia nerviosa pot ser més o menys greu segons una sèrie de paràmetres. Si bé alguns casos poden requerir un tractament d’ingrés per a l’anorèxia , en altres casos és possible un tractament ambulatori per a l’anorèxia . S’ha de determinar el tipus de tractament després d’una valoració inicial. De vegades aquests dos tipus de tractaments per a l’anorèxia es converteixen en dues fases: una primera fase d’ingrés orientada a l’estabilització i una segona fase de seguiment extern amb un psicòleg anorèxia a Barcelona.

Anorèxia definició

L’ anorèxia és un trastorn de la conducta alimentària que pot ser greu, especialment quan el rebuig al menjar és molt sever i el temor a engreixar-se es converteix en una total obsessió. Principalment trobem dos tipus d’anorèxia : l’ anorèxia purgativa i l’ anorèxia restrictiva . L’ anorèxia nerviosa està considerada un trastorn del nostre temps, que es dóna especialment en països industrialitzat i amb una prevalença més gran en dones, encara que també es pot donar en homes. L’adolescència és el període de més risc, encara que també es dóna a l’edat adulta.

Scroll al inicio