Psicòleg hipocondria i por a la mort

La mort ha estat una de les preocupacions recurrents per a l’ésser humà des de les primeres civilitzacions. La por a allò desconegut i l’angoixa que suposa enfrontar-se a aquest no saber és el que està darrere de l’ansietat i d’un tipus d’ atacs de pànic . És per això que la religió, la ciència o la filosofia s’han ocupat tan vastament de la mort , en un intent per trobar respostes que ens proporcionin sentit. La teoria psicoanalítica no va tant en aquesta direcció i ens diu que hi ha un real en la mort que s’escapa de qualsevol possibilitat de donar-li sentit.

Hipocondria, tanatofòbia i por de la mort

Quan la por a la mort és excessiva, també ha estat anomenat tanatofobia . Queda, així, emmarcat dins de l’espectre fòbic degut a la intensitat dels símptomes i al component irracional que l’acompanya. Si bé tenir por de la mort , es pot considerar una cosa normal, hi ha persones que presenten un temor excessiu, de vegades obsessiu, cap a tot allò que manté relació amb la mort o la malaltia. No sempre es tracta d’una por envers la pròpia mort o envers la pròpia malaltia, sinó que la por pot estar focalitzada en una tercera persona, és a dir, la mort o malaltia d’un familiar.

hipocondría y miedo a la muerte

Teràpia per a la hipocondria o psicòleg por a la mort

Hi ha una relació amb la hipocondria , en la mesura que la por de la mort , en alguns casos, li segueixen pensaments obsessius, conductes de control o d’evitació de qüestions mèdiques i de la salut, les quals sempre vénen acompanyades d’una forta angoixa. Els casos més greus poden arribar a aïllar-se a casa en un intent per evitar el contacte amb qualsevol estímul que relacionin amb la malaltia o la mort . Altres casos presenten la necessitat imperiosa de buscar informació per internet sobre patologies, sotmetre’s a revisions mèdiques de manera continuada, etc.

La teràpia per a hipocondria i la teràpia per a la tanatofòbia

És important consultar amb un psicòleg especilaista a hipocondria o almenys que disposi d’experiència tractant casos d’aquest tipus. El millor psicòleg d’hipocondria séra aquell que dugui a terme una teràpia enfocada als símptomes però també a la causa dels mateixos. Això és veritablement important si es vol resoldre el problema des del seu origen i evitar que es repeteixi. El millor tractament per a la hipocondria o el millor psicòleg per a la por de la mort és aquell amb capacitat d’individualitzar el tractament, adaptant-lo a cada persona de manera singular.

Scroll al inicio