TLP Símptomes

Alguns dels símptomes del Trastorn Límit de la Personalitat són els següents: Inestabilitat molt marcada. Inestabilitat a l’estat d’ànim, a la valoració d’un mateix o a causa de la marcada reactivitat de les emocions. Sentiments d’abandó i buit. Idealització i devaluació en tota mena de relacions personals i alternança permanent entre una imatge i una altra.

Altres símptomes del TLP

Dificultat per controlar una ira que es pot tornar molt intensa en moments determinats. Autolesions Amenaces o temptatives de suïcidi Impulsivitat respecte al consum de substàncies, de menjar, beguda, malbaratament de diners o promiscuïtat. A més, poden aparèixer símptomes dissociatius que poden ser més o menys severs i que solen estar relacionats amb situacions de força estrès i fins i tot estats de xoc.

trastorno de la personalidad

Què és el TLP?

El TLP Trastorn Límit de la Personalitat , és un dels trastorns classificats pel DSM dins dels anomenats Trastorns de la Personalitat , sent el TLP el més comú de tots ells i un dels més greus. Sabem que es dóna en una proporció més gran en dones que en homes, que no s’estableix el diagnòstic fins entrada l’edat adulta, encara que clarament poden existir símptomes des de l’adolescència.

Psicòleg trastorns de la personalitat

I sabem també que la psicoteràpia pot ser efectiva en els casos de TLP Avui dia hi ha psicòlegs especialistes en TLP i unitats o clíniques de TLP que ofereixen tractaments per al TLP de tipus ambulatori, centre de dia o d’ingrés. Des de Clínica Viher us recomanem comptar amb experts en aquest tipus de clínica. D’altra banda, en el tractament del Trastorn Límit de la Personalitat  o del TLP pot ser determinant el treball en equip.

TLP Diagnòstic

Què és el TLP ? Què és un Trastorn de personalitat ? Són moltes les persones que tenen TLP i solen ser diagnosticades per error d’un altre trastorn de la personalitat o un altre tipus de trastorn, com ara el trastorn bipolar. El trastorn bipolar comparteix alguns dels símptomes més visibles del TLP , com ara la impulsivitat, els successius canvis d’humor i tota mena de conductes, actituds o comportaments imprudents… Un altre exemple és el cas de la depressió .

Com tractar els Trastorns de la Personalitat?

S’han descrit diversos tipus de Trastorns de la Personalitat El Trastorn Límit de la Personalitat TLP ) està considerat com un dels trastorns de personalitat amb símptomes més greus, però està demostrat que la psicoteràpia pot ser molt efectiva en aquest tipus de trastorn. Hi ha diverses orientacions clíniques i diversos tipus de dispositius terapèutics per al tractament dels trastorns de personalitat. Convé valorar el més adequat cas per cas.

Scroll al inicio