Per què serveix un psicòleg

Per què serveix un psicòleg Barcelona?

Un psicòleg clínic és el professional sanitari encarregat del diagnòstic i tractament psicològic dels problemes relacionats amb la salut mental. No cal que la persona tingui cap diagnòstic per visitar-se amb un psicòleg Barcelona, ja que la majoria de consultes amb un psicòleg estan relacionades amb problemes de tipus afectiu o relacional i no tenen relació amb cap trastorn o patologia. Els psicòlegs Barcelona de Clínica Viher fem servir un mètode de treball que permet que el pacient aconsegueixi dues coses: 1) Disminuir el malestar propi de l’angoixa i dels símptomes. 2) Descobrir l’origen de tal malestar i trobar solucions al problema. El mètode psicoterapèutic dels psicòlegs Barcelona de Clínica Viher apunta a trobar solucions des de l’arrel del símptoma, és l’única manera que el problema no es repita.

Qui és el millor psicòleg de Barcelona

Qui és el millor psicòleg de Barcelona?

El millor psicòleg de Barcelona en termes generals no existeix. Vostè ha de trobar el millor psicòleg de Barcelona per al seu cas en concret i per això és important tenir en compte aspectes com: el motiu de consulta, l’orientació o escola a què pertany el psicòleg, l’experiència clínica del psicòleg, la formació del psicòleg, les entitats a què pertany com a membre, els reconeixements a la seva carrera, les publicacions i investigacions que ha dut a terme, etc. A més, hi ha altres factors que poden ser determinants en l’elecció, com ara: l’estil particular del psicòleg o el fet que el psicòleg sigui una dona o un home. Els psicòlegs Barcelona de Clínica Viher us atendrem sense cap compromís i valorarem el vostre cas de manera individual.

La teràpia psicològica és confidencial

La teràpia psicològica és confidencial?

Els psicòlegs responen davant d’un codi deontològic que determina que qualsevol psicòleg ha de guardar secret professional davant dels seus pacients. El secret professional no és únicament una qüestió deontològica recollida en un codi, a més és fonamental que forma part de l’ètica individual del psicòleg. El dret a la privadesa és un punt important que facilita que els pacients puguin parlar lliurement sense por de ser jutjats i amb la tranquil·litat de saber que el que s’ha dit en sessió no en sortirà. Alguns dels nostres pacients donen molta importància a la seva privadesa, és per això que Clínica Viher ha estat pensada especialment per cuidar aquest punt. Les nostres instal·lacions permeten que qualsevol dels nostres pacients pugui accedir directament a Clínica Viher a través dels ascensors d´un pàrquing públic situat a la mateixa finca sense necessitat d´accedir a través de l´entrada principal.

Quant de temps dura el tractament psicoterapèutic

Quant de temps dura el tractament psicoterapèutic?

Clínica Viher ofereix un tractament psicològic individualitzat que té en compte les singularitats de cadascú. És per això que no treballem amb un temps de tractament preestablert, sinó amb el temps que necessita cada persona. Hi ha persones que necessiten més temps de tractament i altres menys, cal tenir en compte que cada persona té un temps subjectiu per prendre consciència i comprendre les coses que li estan passant, així com per trobar solucions als problemes que causen el malestar psíquic. Si bé és cert que una psicoteràpia pot ser un tractament no tan ràpid com un tractament farmacològic, moltes vegades, els nostres pacients manifesten una clara millora des de les primeres sessions. A més cal dir que els canvis produïts per la psicoteràpia solen ser més estables que aquells que són efecte exclusiu de la psicofarmacologia.

Quan és convenient consultar psicòlegs

Quan és convenient consultar psicòlegs Barcelona?

Normalment quan algú es dirigeix a la consulta d’un psicòleg Barcelona és perquè hi ha alguna cosa que no acaba d’anar bé i vol trobar solucions. No cal que la persona tingui cap diagnòstic per consultar amb un psicòleg Barcelona, simplement si vostè està passant per un mal moment a la vida, se sent més angoixat i trist del que és habitual o té un problema que no sap com resoldre, pot posar-se en contacte amb els psicòlegs Barcelona de Clínica Viher. Serà atès telefònicament per un psicòleg Barcelona des de la primera trucada, al qual podreu preguntar tot el que necessiteu saber. El primer pas després de la trucada, i si finalment es decideix iniciar a una psicoteràpia amb nosaltres, serà una entrevista amb un dels nostres especialistes per valorar més en profunditat la situació i així poder orientar el tipus de tractament, la freqüència de les sessions, etc.

És efectiva la teràpia psicològica

És efectiva la teràpia psicològica?

L’efectivitat de la psicoteràpia està àmpliament demostrada actualment. Hi ha molta literatura científica que dóna compte de la validesa de la psicoteràpia per tractar els problemes relacionats amb el malestar psíquic de manera efectiva. La teràpia psicològica, en alguns casos fins i tot, pot ser més efectiva que el tractament farmacològic. Sabem que la medicació pot ser decisiva per estabilitzar alguns estats, però la psicoteràpia permet trobar solucions reals més enllà dels símptomes. L’efectivitat de la teràpia psicològica no només s’ha de mesurar en relació a l’alleujament del malestar, sinó que també cal tenir en compte que té altres beneficis més enllà del terapèutic, és a dir, permet un coneixement més gran d’un mateix i atorga al subjecte un major grau de llibertat i de realització personal. Perquè la psicoteràpia sigui efectiva cal que la persona mantingui una posició de treball a les sessions, és a dir, que hi hagi un desig de saber.

Scroll al inicio