Depressió símptomes: tristesa, anhedonia i ansietat

Moltes persones acudeixen a la consulta d?un psicòleg especialista en depressió per un problema de baixa autoestima, un alt estat d?apatia o una tristesa persistent. Darrere d’aquests símptomes tenen la sospita d’amagar una depressió . També refereixen les seves dificultats per assolir objectius escolars o professionals, tenir un estat d’ira constant i comportaments rebels, passar per una etapa de problemes amb la família o estar patint dificultats amb els amics.

Psicòlegs depressió Barcelona

Segons l’OMS, la prevalença de la depressió als països occidentals és del 3%. Sabem que es dóna en una proporció molt més gran en dones que en homes L’ origen de la depressió és degut a múltiples factors, però principalment es fa la distinció entre depressions endògenes o ambientals. Convé tenir present que quan parlem de depressió no només fem referència a un estat d’ànim en concret, sinó al diagnòstic psiquiàtric d’un trastorn de l’estat d’ànim.

terapia para la depresión

Depressió diagnòstic

La tristesa pot estar relacionada amb múltiples causes: dependència emocional, agressivitat verbal o física, voler i no poder estar en parella, la feina, ansietat/estrès, inseguretat i por manca de motivació, sentiment de solitud, dol per una pèrdua, problemes amb la pròpia imatge o la parella, sensació de buit, inhibició, timidesa, no sentir-se estimat ni valorat pels altres, les relacions familiars, por de decebre, dificultat per dir que no…

Psicòleg depressió

Tothom coneix alguna persona que ha passat per un procés de depressió . Malauradament hi ha un alt grau d’incidència d’aquest trastorn afectiu a la societat actual. La feina d’un psicòleg de depressió pot ser clau per aconseguir recuperar la persona afectada per aquest trastorn. La psicoteràpia pot oferir un tractament eficaç per a la depressió.

Psicòleg especialista en depressió

Sabem que en alguns casos la millor teràpia per a la depressió a Barcelona serà un tractament combinat de psicoteràpia amb un psicòleg especialista en depressió i un tractament farmacològic per a la depressió. No totes les depressions són iguals, la psiquiatria actual s’ha encarregat de fer la següent classificació: Depressió major trastorn distímic trastorn ciclotímic i la fase depressiva del trastorn bipolar.

Teràpia eficaç contra la depressió

Trobar una teràpia eficaç contra la depressió o un tractament eficaç per a la depressió és el primer pas després de la fase de diagnòstic. La millor teràpia per a la depressió a Barcelona serà aquella que estigui dirigida per psicòlegs experts en depressió i que duguin a terme un tractament individualitzat, adaptat a les singularitats de cada persona.

Tractament de la depressió

Actualment hi ha clíniques especialitzades en depressió o centres i unitats hospitalàries que tracten els casos més greus a nivell d’ingrés. No obstant això, és possible un tractament ambulatori de la depressió , dirigit per psicòlegs especialistes en depressió i/o psiquiatres. Podeu consultar-nos sense cap comprimit, a Clínica Viher serà atès per un psicòleg especialista des de la primera trucada.

Scroll al inicio