Psicòleg TDAH

Nens moguts i desatents hi ha hagut sempre, però actualment aquests símptomes prenen més rellevància en presentar-se en un moment històric on el concepte de temps està lligat a la pressa i a la immediatesa. Es considera que al voltant d’un 5% dels nens al món carreguen a l’esquena amb l’etiqueta del Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat TDAH , i suposa el 30% de les demandes que arriben a les consultes dels psicòlegs infantils.

Tipus de TDAH

Massa sovint, el diagnòstic de TDAH ve acompanyat d’altres diagnòstics, ja que manté una alta comorbiditat. S’han distingit segons els manuals classificatoris a l’ús, tres tipus de TDAH en funció de la prevalença dels símptomes: TDAH amb prevalença de símptomes d’hiperactivitat TDAH amb prevalença de símptomes de manca d’atenció TDAH combinat , on coexisteixen símptomes dels dos tipus per igual.

tratamiento TDAH infantil

Causes del TDAH

El diagnòstic de TDAH, ha estat fortament qüestionat per alguns sectors de la psiquiàtrica, de la psicologia clínica i també des de la psicoanàlisi , en considerar-ho una construcció social del nostre temps i per les implicacions que té la medicalització de la infància. Aquest constructe social té profundes arrels psicosocials que cal tenir en compte pels psicòlegs infantils que explicarien els desajustos conductuals de molts nens. Les causes del TDAH no són del tot clares, tot i que segurament es parla de múltiples factors.

Diagnòstic de TDAH

Més enllà de les controvèrsies, el cert és que el TDAH ha circulat a gran velocitat per diferents estrats de la societat: escoles, mitjans de comunicació… s’han creat associacions de pares, fundacions, etc. No obstant això, convé ser caut quan parlem del diagnòstic de TDAH , ja que massa sovint s’utilitza de manera frívola i sense cap rigor, i això té greu conseqüències a nivells molt diferents per als nens, les seves famílies i la societat en general.

Tractament i abordatge del TDAH

El tractament del TDAH ha de ser psicoterapèutic, ja que el farmacològic presenta greus limitacions, un efecte de desresponsabilització en el nen, a més de molt seriosos efectes secundaris per a subjectes en ple desenvolupament. El tractament psicològic del TDAH o la psicoteràpia per al TDAH és important que sigui individualitzada i que s’orienti segons les característiques de cada nen i la seva família. Cada subjecte amb les seves circumstàncies és diferent i és important que aquesta singularitat no quedi aixafada sota el diagnòstic de TDAH.

Els millors psicòlegs infantils especialitzats en TDAH a Barcelona

El seu fill o filla està cada cop més impulsiu, hiperactiu i desatent ? Està cercant un psicòleg TDAH Barcelona Està cercant un tractament efectiu per al TDAH o busca psicòlegs especialistes en TDAH ? Si necessiteu teràpia amb un psicòleg especialista en TDAH heu de saber que els millors psicòlegs de TDAH Barcelona seran aquells que entenguin la importància d’individualitzar el tractament després d’una fase de valoració diagnòstica. Això sempre és important, però especialment quan treballem amb la infància. Clínica Viher som especialistes en teràpia per a nens .Consulti’ns sense compromís, serà atès per un psicòleg especialista en infantil des de la primera trucada.

Scroll al inicio