Fibromiàlgia, fatiga i dolor crònic: Què causa la fibromiàlgia?

La fibromiàlgia està considerada com una malaltia crònica. S’associa principalment al dolor crònic generalitzat, la fatiga i els problemes psíquics afegits. Encara que es desconeix la causa de la fibromiàlgia, en els darrers temps, la medicina assenyala com a responsable de la seva aparició i desenvolupament, una funció anormal del sistema nerviós central. Els símptomes han de ser tractats, ja que amb el pas del temps aquests poden tendir a augmentar-ne la intensitat.

Tractament psicològic per a la fibromiàlgia

L’objectiu de la teràpia per a la fibromiàlgia és millorar el dolor i tractar els símptomes acompanyants per aconseguir una millora en la qualitat de vida de la persona amb fibromiàlgia a través de la psicoteràpia i l’abordatge psicològic. El millor tractament de la fibromiàlgia a Barcelona a nivell psicològic, serà aquell que entengui la complexitat que comporta aquest diagnòstic i ofereixi una intervenció adreçada no només als símptomes del dolor, sinó també a altres aspectes de la vida amb què puguin mantenir relació.

fibromialgia

Psicòleg fibromiàlgia: Tractament de la fibromiàlgia a Barcelona

La teràpia amb un psicòleg especialista en fibromiàlgia pot anar combinada amb un altre tipus de tractament o intervenció: medicaments per disminuir el dolor i millorar el son; les diferents tècniques de relaxació per alleujar l’ansietat i la tensió muscular; la realització dactivitats i exercici per tal de millorar la salut; i entendre i controlar els símptomes de la fibromiàlgia mitjançant l’estudi, etc.

Psicòlegs especialistes en fibromiàlgia a Barcelona

Els millors psicòlegs especialistes en fibromiàlgia de Barcelona o els centres de psicologia especialitzats en el tractament de la fibromiàlgia són aquells que coneixen la importància d’individualitzar el tractament persona a persona. La fibromiàlgia és una malaltia que pot implicar diversos professionals, això fa que el treball en equip sigui veritablement important.

Scroll al inicio