Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH)

El Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat TDAH , es diagnostica normalment a la infància o l’adolescència, encara que es pot mantenir a la vida adulta. Es considera que al voltant del 5% dels nens al món té TDAH i que suposa el 30% de les demandes arriben a les consultes dels psicòlegs infantils són relacionades amb el TDAH .

Tipus de TDAH

El diagnòstic de TDAH amb massa freqüència ve acompanyat d’altres diagnòstics, ja que manté una alta comorbiditat. S’han distingit tres tipus de TDAH en funció de la prevalença dels símptomes: TDAH amb prevalença de símptomes d’hiperactivitat TDAH amb prevalença de símptomes de manca d’atenció i TDAH combinat on coexisteixen símptomes dels dos tipus per igual.

psicologos TDAH

Causes del TDAH

Les causes del TDAH no estan del tot clares, encara que s’hi apunten tant factors hereditaris com ambientals. El diagnòstic de TDAH ha estat qüestionat per alguns sectors minoritaris de la psiquiàtrica, de la psicologia clínica i també des de la psicoanàlisi, en considerar-ho una construcció social del nostre temps i per les implicacions que té la medicalització de la infància.

Diagnòstic de TDAH

Més enllà de les controvèrsies, el cert és que el TDAH , malgrat ser un concepte de relativament nou, ha circulat a gran velocitat per diferents estrats de la societat: escoles, mitjans de comunicació, associacions de pares…. Això no obstant, convé ser caut en la utilització del diagnòstic de TDAH o hiperactivitat, ja que amb massa freqüència s’utilitza de manera frívola i sense cap rigor.

Tractament del TDAH

El tractament del TDAH pot ser farmacològic i/o psicoterapèutic, encara que moltes vegades pot ser la combinació de tots dos. El tractament psicològic del TDAH o la psicoteràpia per al TDAH és important que sigui individualitzada i que s’orienti en funció de les característiques de cada adolescent. Cada jove és diferent i és important que aquesta singularitat no quedi aixafada sota el diagnòstic de TDAH .

Els millors psicòlegs de TDAH

Estàs buscant un tractament efectiu per al TDAH o busques psicòlegs especialistes en TDAH ? Si necessiteu teràpia amb un psicòleg especialista en TDAH heu de saber que els millors psicòlegs de TDAH seran aquells que entenguin la importància d’individualitzar el tractament després d’una fase de valoració diagnòstica. Consulta’ns sense compromís, serà atès per un psicòleg de TDAH des de la primera trucada.

Scroll al inicio