Símptomes psicòtics

El terme psicòtic normalment s’ha fet servir per fer referència a un tipus de desconnexió de la realitat, que de vegades (no sempre) ve acompanyada de deliris i al·lucinacions, d’una conducta de vegades una mica estranya i de dificultats per desenvolupar-se a la vida diària i en allò social. La psiquiatria i la psicoanàlisi difereixen en la seva concepció de la psicoanàlisi.

Psicòleg esquizofrènia

Actualment, els trastorns psicòtics estan classificats en diversos tipus: Esquizofrènia, esquizofrènia paranoide, esquizofrènia desorganitzada, esquizofrènia catatònica, trastorn delirant, trastorn esquizoafectiu, trastorn psicòtic induït per substàncies…

psicólogos brotes psicóticos

Què és un brot psicòtic?

Un brot psicòtic és la irrupció de la psicosi de manera temporal. A diferència de l’ esquizofrènia , on els símptomes positius poden ser de llarga durada, en un brot psicòtic sol remetre a més curt termini. Els brots psicòtics poden estar relacionats amb episodis de fort estrès, amb experiències davant de les quals el subjecte es veu desbordat o sota els efectes d’algunes drogues.

Psicòleg psicosi Barcelona

El tractament psicològic per a la psicosi a Barcelona pot ajudar el pacient a trobar l’estabilitat. La teràpia psicològica per a la psicosi no és un substitutiu de la medicació, ja que són tractaments diferents que poden ser complementaris. El millor especialista en psicosi serà aquell que dugui a terme un tractament individualitzat, tingui experiència suficient en el tractament amb pacients psicòtics.

Tractament brot psicòtic

En ple brot psicòtic cal atenció psiquiàtrica, de vegades en unitats psiquiàtriques, però a mesura que el pacient es va estabilitzant, la psicoteràpia amb un psicòleg especialista en psicosi pot ajudar a reforçar l’estabilització, afavorir la presa de consciència i prevenir futurs brots psicòtics.

Scroll al inicio