Tractament agressivitat infantil

Els nens poden mostrar conductes agressives o violentes per molts motius, encara que la gran majoria de vegades tenen a veure amb aspectes inconscients o emocionals no resolts, és a dir, un malestar que troba via d’escapament a través d’aquestes conductes. Tot i que en altres casos, l’ agressivitat , juntament amb altres símptomes més, pot ser la part més visible d’un quadre de patologia mental greu. En qualsevol cas, el tractament de l’agressivitat en nens no només està indicat sinó que és necessari i imprescindible valorar amb un psicòleg especialista en infantil allò que li passa al nen i que expressa mitjançant agressivitat .

Psicòlegs nens rebels. Teràpia infantil

Descobrir les raons per les quals es desencadena l’ agressivitat és una part molt important en el tractament psicològic amb nens . Si bé és important que el nen pugui trobar altres vies, altres canals per expressar-se, és igualment important descobrir què responen aquestes manifestacions. Els nens no sempre disposen dels recursos cognitius suficients per expressar amb paraules alguna cosa referent als seus conflictes interns. Allò que no poden parlar, ho actuen. En tots aquests casos, consultar psicòleg infantil especialista Barcelona pot ser el primer pas per solucionar el problema.

tratamiento agresividad infantil

Psicòleg per a pares: l'assessorament als pares

Els pares es poden veure desbordats davant d’aquest tipus de problemes. No és fàcil saber com actuar davant dels problemes psicològics i conductuals dun fill. A més, en aquests moments poden aparèixer com a molt insistents diverses preguntes, què li passa al meu fill ? però també, què em passa a mi o què estic fent perquè això segueixi així ? És per això que orientar els pares pot ser clau per millorar el problema del seu fill o filla. A Clínica Viher apostem per la individualització del tractament en funció de les singularitats de cada cas en particular. Podeu consultar amb els nostres psicòlegs per a pares i fer una primera entrevista de valoració.

Psicòleg infantil Barcelona: Orientació per a famílies i escola

Aquestes situacions d ‟agressivitat entre nens provoquen molts malestar entre tots els agents (companys, docents, altres famílies, etc) que les pateixen i presencien. Poder també intervenir puntualment o regularment amb aquests altres actors ajuda a reconduir moltes situacions i facilita una regulació personal, és a dir, de cadascun des del seu lloc, permetent trobar diferents respostes a moments de bloqueig o dinàmiques molt cronificades que no semblen impossibles de desactivar.

Els millors psicòlegs infantils especialistes en agressivitat Barcelona

El seu fill o filla està cada cop més agressiu, impulsiu o violent ? Està cercant un psicòleg per a nens amb conductes rebels, violentes o agressives Està cercant un tractament efectiu per a l’agressivitat infantil o busca psicòlegs infantils a Barcelona ? Si necessiteu teràpia amb un psicòleg especialista en agressivitat, heu de saber que els millors agressivitat Barcelona seran aquells que entenguin la importància d’individualitzar el tractament de cada nen després d’una fase de valoració diagnòstica. Això sempre és important, però especialment quan treballem amb la infància. Clínica Viher som especialistes en teràpia per a nens . Consulti’ns sense compromís, serà atès per un psicòleg infantil Barcelona des de la primera trucada.

Scroll al inicio