Informes Psicològics

Clínica Viher té psicòlegs especialitzats en la realització d’un informe psicològic de la personalitat.

Peritaje psicológico

Informes psiquiàtrics, informes pericials, etc.

A Clínica Viher realitzem tota mena d’informes psicològics clínics. També informes psiquiàtrics. Aquests informes poden tenir com a funció principal la de fer entendre a la persona allò que el professional ha avaluat en el psicodiagnòstic. A més, ajuda a determinar els possibles tractaments psicològics que us poden ajudar. Aquests informes poden ser demanats per la persona que serà avaluada o, per exemple, per pares que volen veure l’estat mental i emocional dels seus fills.

Així mateix, també estem qualificats per fer un informe pericial i tot tipus de peritatges psicològics.

Avaluació psicològica completa de la personalitat

Realitzem informes psicològics per avaluar la personalitat, però sempre atenent les particularitats observades a la persona avaluada. Un informe psicològic i detallat, estructurat i aportant tota la informació necessària de manera concisa, clara i transparent. Aquest tipus d’informes poden ser la base sobre la qual sustentar altres tractaments per millorar substancialment la qualitat de vida actual.

Les claus per fer informes psiquiàtrics i psicològics

Què cal tenir en compte a l’hora d’elaborar informes psicològics clínics i informes psiquiàtrics?

Qualificació necessària

A més d’atendre els diferents aspectes que condicionen èticament i legal cada cas. L’elaboració d’aquest tipus d’informes psicològics o psiquiàtrics l’han de fer Llicenciats en Psicologia i col·legiats al Col·legi Oficial de Psicòlegs. Si a més a més tenen, com els professionals de Clínica Viher, formació complementaria específica relativa a aquest tipus d’informes, molt millor.

Complir i respectar el dret d’informar el client com cal

Això ha de ser innegociable. La transparència en la informació i la claredat en laspecte comunicacional ha de ser la base amb el client.

Tenir cura de l’estil i proporcionar els mecanismes emprats

Tenint cura de l’estil a la redacció, es facilita la compressió dels informes psicològics clínics. A més, hem de fer saber al client quines eines i metodologia hem fet servir a l’hora de l’elaboració de cada informe.

Organització i estructura dels continguts

Com tot informe daquest tipus, la seva estructura ha de ser lògica i els continguts exposats de forma clara i concisa.

Confidencialitat i secret professional assegurats

Com en qualsevol camp professional, però amb més importància si és possible en el camp de la psicologia. A més, la Llei ha canviat i el marc jurídic i legal que afecta la protecció de dades clíniques. Les obligacions són més grans, augmentant així les garanties de confidencialitat i de custòdia i protecció de dades de manera clara i substancial.

Clínica Viher és un centre de psicoteràpia on es reuneix un equip amb una llarga trajectòria i experiència professional. Consulteu-nos i us informem sobre els nostres serveis, resolent-li qualsevol dubte.

Scroll al inicio