Quan cal una teràpia de parella Barcelona?

Quan cal una teràpia de parella Barcelona?

És recomanable consultar un psicòleg especialista en teràpia de parella a Barcelona, quan la parella no aconsegueix trobar solucions als seus problemes per si mateixa. Totes les relacions de parella són permeables al pas del temps i als esdeveniments de la vida. Hi ha vegades que el desig a la parella disminueix i va cedint davant l’auge dels conflictes. Altres vegades no hi ha presència de discussions, cosa que no evita que el desgast es produeixi igualment per altres motius. Quan fem referència al desig, ho fem en el sentit més ampli del terme: el desig de compartir, de comunicar, un desig d’afecte, desig sexual, desig d’un desig de projecte comú, etc. En altres ocasions, els problemes de parella tenen a veure amb altres factors, com ara infidelitats, gelosia, dependència emocional, relacions tòxiques, etc.

Com funciona la teràpia de parella a Barcelona?

Com funciona la teràpia de parella a Barcelona?

El primer pas és prendre la decisió de consultar un psicòleg de parella. En alguns casos pot resultar una decisió difícil, ja que no sempre els dos membres de la parella estaran d’acord a fer aquest pas. És important aclarir en relació amb aquest punt, que no és imprescindible que tots dos membres de la parella acudeixin conjuntament a la primera entrevista, ja que la decisió de consultar amb un psicòleg de parella és una decisió lliure que correspon a cadascú. Un cop presa la decisió, el segon pas és contactar amb un psicòleg especialista en teràpia de parella a Barcelona. No tots els psicòlegs treballen amb parelles, és important aclarir prèviament aquest punt. En tercer lloc, cal fer una entrevista de valoració (conjunta o individual) que permeti identificar els punts a treballar així com la freqüència de les visites i la modalitat de treball (conjunta o individual).

És efectiva la teràpia de parella Barcelona?

És efectiva la teràpia de parella Barcelona?

L’efectivitat de la teràpia de parella està àmpliament demostrada, tot i que cal aclarir que els objectius de la teràpia de parella no sempre passen per la recuperació de la relació. Hi ha parelles que consulten amb un psicòleg especialista en teràpia de parella a Barcelona perquè no tenen clar si volen continuar junts. En aquests casos, la demanda de teràpia de parella no només té un component terapèutic, sinó que es tracta també d’una demanda de saber. Es tracta de saber, aleshores, si es vol continuar intentant-ho, i en cas afirmatiu, es tracta també de saber si és possible. L’amor és necessari però no n’hi ha prou, a més cal trobar la manera de viure (ia vegades suportar) les diferències. Per a alguns casos, la teràpia de parella o la psicoteràpia individual és la manera més efectiva de trobar respostes i solucions a aquests problemes.

Qui és el millor psicòleg de parella de Barcelona?

Qui és el millor psicòleg de parella de Barcelona?

La teràpia de parella o psicoteràpia de parella és una especialitat dins làmbit de la psicologia. És recomanable iniciar una teràpia de parella a Barcelona amb un professional que tingui experiència amb aquest tipus de teràpies, ja que hi ha diferències significatives amb la psicoteràpia individual. La teràpia de parella pot tenir diverses orientacions en funció de lescola o formació del psicòlegs que la dirigeixi. Hi ha escoles de psicoteràpia que orienten la seva intervenció de manera psicoeducativa, amb un estil marcadament directiu i que basen la seva intervenció en exercicis, pautes i dinàmiques. Altres escoles de psicoteràpia orienten la seva intervenció de manera no directiva, provocant que sigui la parella qui descobreixi per si mateixa les respostes i solucions que necessita, així com el camí que voleu seguir. No hi ha el millor psicòleg de parella de Barcelona en termes generals, es tracta de trobar el millor psicòleg de Barcelona per a cada cas en particular.

És millor la teràpia de parella conjunta o individual?

És millor la teràpia de parella conjunta o individual?

És una pregunta que fan moltes parelles abans d’iniciar una teràpia de parella a Barcelona. No hi ha una resposta general a aquesta pregunta ja que la situació de cada parella és individual i per tant requereix una valoració individualitzada. A la primera entrevista de valoració amb un psicòleg de parelles, poden venir els dos membres de la parella sempre que tots dos estan dacord a fer la consulta. Si una de les dues parts no hi estigués d’acord, sempre es pot fer una entrevista de valoració amb la persona que sí que està disposada a fer el pas. La teràpia de parella és conjunta (quan diem conjunta fem referència al fet que ambdós membres de la parella estiguin presents conjuntament a les sessions amb un mateix psicòleg de parelles), quan el psicòleg de parella valora que aquesta modalitat és la més indicada per al cas en concret. En altres casos, el psicòleg de parella pot indicar que el més indicat és que la teràpia de parella es dugui a terme de manera individual, si considera que el que està fent obstacle a la parella són els símptomes individuals de cadascun.

Si anem a teràpia de parella és possible que es trenqui la relació?

Si anem a teràpia de parella és possible que es trenqui la relació?

És una de les pors més comunes abans d’iniciar una teràpia de parella. Algunes persones temen que la teràpia de parella els pugui portar a concloure que la relació ha arribat a un punt d’impossibilitat. Pot resultar una paradoxa que algú tema que la teràpia de parella pugui suposar la fi de la relació, perquè a priori l’objectiu de la teràpia de parella és salvar la relació. El primer que podem dir sobre aquest temor és que el psicòleg de parella mai no prendrà una posició per una de les parts, ni dirà a la parella si ha de seguir junta o s’ha de separar. El psicòleg de parella no és un jutge, ni un àrbitre ni un moderador, la seva funció és una altra, consisteix a ajudar que la parella que pugui descobrir una altra manera de ser a l’amor. En segon lloc, podem dir que quan algú sospita que la teràpia de parella pot portar-lo a deixar la relació, és perquè d’alguna manera intueix que parlar té efectes a la realitat. Les conseqüències de parlar poden ser que la persona prengui consciència de coses que abans no podia veure, cosa que facilitarà que la relació es desbloquegi i vagi millor, o per contra, que un s’adoni que la relació ha arribat al final. Però finalment qui decidirà sempre serà el desig de cadascú.

Scroll al inicio